11 apr

Heidrun Sørlie Røhr: Østenfor sol og vestenfor måne. Undset, Tolkien og middelalderen.

11. april 2023    
11:30 - 13:00
Heidrun Sørlie Røhr er lektor på Nansenskolen med hovedansvar for linjen Litteratur og idéhistorie. Hun har tidligere vært inspektør og rektor ved Nansenskolen, og arbeidet i mange år med freds- og dialogarbeid på Balkan, ved prosjektet «Nansen Dialogue Network». Hun er utdannet statsviter og har også undervist internasjonale relasjoner ved Høgskolen i Innlandet, der hun var medforfatter for en lærebok innen samme fagfelt. Hun har også vært dirigent for skolekoret på Nansenskolen, og er styremedlem i Sigrid Undset-selskapet.
25 apr

Per Bjørn Foros: Hvordan 1900-tallet formet oss – hva nå? Forestilling med bilder og kåseri.

25. april 2023    
11:30 - 13:00
Foredraget er en beretning om vår nære forhistorie, avgrenset til perioden fra mellomkrigstid fram til i dag, basert på historisk fotomateriale, avisutklipp, plakater, reklame og andre tidstypiske innslag. Dette knyttes til begrepene fast og flytende modernitet, skapt av sosiologen Zygmunt Bauman. Det faste moderne var preget av kriser, krig og gjenreisning, som krevde samhold og nøysomhet, men også politisk styring og en sterk stat. Det rådde stor tillit til kunnskap og fornuft, noe som preget skole og utdanning. Dette la samtidig grunnlaget for vekst og velstand, med tilhørende endringer i hverdag, arbeidsliv og fritid.

Powered by Events Manager