Pensjonistuniversitetet i Lillehammer er en organisasjon der pensjonister – men også andre interesserte når de har lyst og anledning – møtes 7-8 formiddager hvert semester.
Vi har kalt det universitet, men ingen må la seg skremme av det. Vi har vanlige foredrag, beregnet på alle. I omlag en klokketime får vi kunnskap fra dyktige forelesere; lokale såvel som folk utenfra. Temaene spenner vidt. I løpet av et semester er vi gjerne innom naturvitenskap, historie, litteratur, geografi og politikk – og ofte mer.
Møtene holdes på tirsdager annenhver uke i Lillehammer kino Sal 2, og begynner kl.1130.
Vi roser oss av å være «byens største talerstol», og foreleserne møter som regel en forsamling på mellom 90 og 130 interesserte tilhørere, som gjerne stiller spørsmål og kommenterer etter foredraget.

Hvis du bare ønsker å delta på ett eneste møte, kan du betale kr 125 for dette møtet på Vipps 537564. Denne Vipps-adressen kan ikke brukes til innbetaling av kontingent.

Ideen om en form for pensjonistuniversitet er ikke ny. Tanken om en forening for «læring i den tredje alder» slo først rot i Frankrike. I dag fins det pensjonistuniversiteter i Frankrike, England, Tyskland, Polen, Sverige og Norge. I Oslo startet Pensjonistuniversitetet i 1982, og Lillehammer kom etter høsten 1986.

Medlemskontingent er kr 250 for hvert halvår. Betal til:
bankkontonummer 0540 08 12278, Pensjonistuniversitetet Lillehammer.
Da kommer du gratis inn på alle møtene.
Møtene arrangeres i Lillehammer Kino.

Pensjonistuniversitetet Lillehammer
c/o Frøydis Guldahl
Stabbursveien 4 B
2615 Lillehammer
Tlf. 97 17 94 81