Det nye styret, fotografert utafor Lillehammer Kino etter årsmøtet
22.2.2022.

Fra venstre:  Frøydis Guldahl, (administrasjon), Hans Petter Løvold, Geir
Beitrusten, Mette Amdahl, Kjell Helge Moe, Elisabeth Lerstad, Geir Linberg
(leder), Sidsel Ågård Kaltenborn, Bodil Alver Moen.

Leder:
Geir Linberg
Styremedlemmer:
Bodil Alver Moen
Elisabeth Lerstad
Geir Beitrusten
Sidsel Ågård Kaltenborn
Mette Amdahl
Hans Petter Løvold
Kjell helge Moe

Årsmøte holdes 21. februar 2023.

Last ned:

Regnskap 2022 og budsjett 2023

Årsmelding 2022

Årsmøtereferat 2022

Årsmelding 2021