2021

Kapitalisme og ideologi v/Paul Knudsen. 8. des 2021

Presentasjonen er en kortversjon av Paul sin artikkel med samme tittel i Agora nr. 1-2, 2021.(plansje 4). Den som vil ha mer kjøtt på beinet, kan sjekke der (24 sider). I min bok. Å forstå historie, står anmeldelsen min av Pikettys første store bok. I plansje 5 bilde av Pikettys siste bok, som kom på norsk uka før jeg hadde forelesningen. Det er en, til ham å være, kort bok, vel 300 sider.Piketty Desember 2021