Fra venstre: Yacob Tesfai Timateuos, Ruth Mjøen, Erik Røen, Bodil Alver Moen, Geir Linberg, Elisabeth Lerstad, Alf Olav Haugen. Sidsel Kaltenborn var ikke til stede da bildet ble tatt.

Det er et styre som administrerer Pensjonistuniversitetet Lillehammer.  Styret velges på årsmøtet i februar.

Styret som ble valgt i februar 2018:

Styreleder:

  • Alf Olav Haugen

Styremedlemmer:

  • Sidsel Ågård Kaltenborn
  • Geir Linberg
  • Bodil Alver Moen
  • Ruth Mjøen
  • Geir Beitrusten
  • Elisabeth Lerstad
  • Yacob Tesfai Timatewos

Daglig leder: Frøydis Guldahl.