25. januar. Hedda Langemyr:  Hvordan digitaliseringen truer norsk demokrati og utenrikspolitikk.

8. februar. Tore Linné Eriksen: Afrika.

22. februar. Torbjørn Færøvik: Stormakten Kina – venn eller fiende?

8. mars​. Simen Sætre: Fisken som korrumperte Norge. Om oppdrettsnæringa.

22. mars​. Helge Simonnes: Arven etter Donald Trump. Når konspirasjonsteorier og religiøs retorikk truer demokratiet.

5. april​. Jørn Øyrehagen Sunde: Magnus Lagabøtes Landslov 1274.

19. april​. Johanne Sundby: Har kvinner i Norge og kvinner i fattige land noe felles? Erfaringer fra å jobbe med kvinnehelsespørsmål i Norge og Afrika.

3. mai​. Odd Georg Murud: Fridtjof Nansen, Norge og Nobels Fredspris 1922.

Pensjonistuniversitetet Lillehammer
Program høsten 2021

21. sept. Gaute Brochmann: Arkitekturutviklingen i Lillehammer.
5. okt. Harald Thuen: Toftes Gave. Utviklingen av barnevernet i Norge.
19. okt. Magnhild Bruheim: Frå Peer Gynt til Heknesøstrene. Bruk av segner og historie frå Gudbrandsdalen i litteraturen.
2. nov. Camilla Vanebo: Filmbyen Lillehammer.
16. nov Ingar Sletten Kolloen: Hva ville du sjøl ha gjort under krigen?
30. nov. Paul Knutsen: Kapitalisme og ideologi.
14. des. Janne Åsebø Johnsen: Kulturhjertet. Når hjertene banker i takt