Pensjonistuniversitetet i Lillehammer er en organisasjon der pensjonister – men også andre interesserte når de har lyst og anledning – møtes 7-8 formiddager hvert semester.

Møtene holdes på tirsdager annenhver uke i Lillehammer kino Sal 2, og begynner kl.1130. Se kommende arrangementer.

Pensjonistuniversitetet Lillehammer
c/o Frøydis Guldahl
Stabbursveien 4 B
2615 Lillehammer
Tlf. 97 17 94 81