Når

3. oktober 2023    
11:30 - 13:00

Per Brodal er lege og professor emeritus ved Universitetet i Oslo og har arbeidet med hjerneforskning og undervisning i hele sitt yrkesliv. I det siste har han særlig engasjert seg i barns oppvekstsvilkår, og spesielt lekens betydning for en god utvikling. Sammen med barnepsykiater Charlotte Lunde utga han i 2022 boken «Lek og læring i et nevroperspektiv. Hvordan gode intensjoner kan ødelegge barns lærelyst» (Universitetsforlaget).

I foredraget vil han argumentere for lekens betydning både i et evolusjonsperspektiv og ut fra hvordan hjerneforskning støtter lekens sentrale betydning for barns vekst og utvikling. Han vil også komme inn på hvordan den sterke økningen i voksenstyrte aktiviteter på bekostning av barns tid og rom for lek kan være et viktig bidrag til den økende mentale uhelsen blant dagens barn og unge.