Kart utilgjengelig

Dato/tid
Date(s) - 29. november 2022
11:30 - 13:00

Kategorier


Svein Olav Hoff har magistergrad i kunsthistorie fra Universitetet i Oslo fra 1989. Avhandlingen omhandlet angst- og voldsaspektet i Henrik Sørensens kunst. Den er gitt ut på Gyldendal under tittelen «Henrik Sørensen – fragmenter av et kunstnerliv». Hoffs nedslagsfelt er norsk og internasjonal kunst fra omtrent 1880 og til i dag.  Han har arbeidet ved Nasjonalgalleriets undervisningsavdeling og har vært reiseleder for Riksgalleriet.

1.4. 1994 ble Lillehammer Bys Malerisamling omorganisert til Stiftelsen Lillehammer Kunstmuseum. Hoff ble stiftelsens første og eneste direktør og både han og museet markerte seg raskt som premissleverandør på det nasjonale kunstområdet.

Svein Olav hoff vil presentere sin bok «Kunsten og Lillehammer», som kom ut tidlig i år. Denne boka er et resultat av nesten tre års forskningsarbeid. Boka omhandler det profesjonelle kunstnerliv i Lillehammer-distriktet i perioden fra omtrent 1890 til Lillehammers by jubileum i 1927, og åpningen av Lillehammer Bys Malerisamling. Boka diskuterer forutsetningene for at enkelte kunstnere valgte å slå seg ned i distriktet og hvordan de klarte å overleve som selvstendige kunstnere på et lite sted. Samtidig behandler den enkeltkunstnernes egenart og originalitet. Et underliggende prosjekt har vært å løfte de mest interessante av de såkalte Lillehammermalerne ut fra byens Storgate og inn på en nasjonal scene hvor de ifølge forfatteren vitterlig hører hjemme.