Når

31. oktober 2023    
11:30 - 13:00

Geir Selbæk er forskningssjef ved Nasjonalt senter for aldring og helse og professor i eldremedisin ved Universitetet i Oslo. Han jobber også klinisk ved Hukommelsesklinikken på Oslo universitetssykehus. Hans forskningsfokus er aldring og eldrehelse med særlig fokus på demens. Han har ledet studien som nylig har gitt oss tall for hvor mange som har demens i Norge, og han leder en rekke forskningsprosjekter som undersøker sammenhenger mellom livsstil gjennom livet og senere demensrisiko.

Forekomsten av demens vil mer enn fordobles de neste 25 årene. Dette er en av de største helseutfordringene Norge, og de fleste andre land, står overfor. Det pågår intens forskning om livsstilsvalg vi gjør gjennom livet, påvirker vår risiko for å få demens i eldre år. Det er blitt beregnet at man ved å fjerne de tolv mest viktigste risikofaktorene for demens, kan forhindre eller utsette mer enn 40% av demenstilfellene. Dette er en ren teoretisk beregning, siden det ikke er mulig å fjerne alle disse risikofaktorene, men det gir en indikasjon på hvor mye man kan oppnå gjennom forebygging. Den andre måten å redusere forekomsten av demens på, er å finne en kurerende behandling. Den siste tiden har vi hørt mye om nye medikamenter som trolig kan påvirke sykdomsprosessen ved Alzheimers sykdom, den viktigste typen demens. I foredraget vil Geir gi en oppdatering på hva vi vet om livsstil og demensrisiko, hvordan hver og enkelt av oss kan redusere risikoen for å få demens, og ikke minst hvordan samfunnet kan legge til rette for at vi gjør valg som reduserer risikoen. Videre vil han presentere rykende fersk kunnskap om mulig behandling av Alzheimers sykdom og hvordan man kanskje kan stille diagnosen demens flere år før man begynner å huske dårlig.