admin

26. november 2021

 

Pensjonistuniversitetet i Lillehammer er en organisasjon der pensjonister – men også andre interesserte når de har lyst og anledning – møtes 7-8 formiddager hvert semester.

Møtene holdes på tirsdager annenhver uke i Lillehammer kino Sal 2, og begynner kl.1130. Se kommende arrangementer.

Pensjonistuniversitetet Lillehammer
c/o Frøydis Guldahl
Stabbursveien 4 B
2615 Lillehammer
Tlf. 97 17 94 81

Arrangementer:

Kulturhjertet. Når hjertene banker i takt. V/Janne Åsebø Johnsen

Janne Aasebø Johnsen er lærer, forfatter og dramatiker. Hun er lektor med mastergrad i psykososialt arbeid med barn og unge. Hun har jobbet i Lillehammerskolen fra 1995-2017 som lærer på alle trinn, leselærer (fra 2002), skolebibliotekar (fra 2002) og sosiallærer (fra 2011). Fra 2017-2019 var hun inspektørvikar/sosialpedagogisk rådgiver på Nansenskolen. Hun jobber for tiden som prosjektleder på Senter for Livslang Læring. Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk på Høgskolen i Innlandet. Hun har holdt en rekke kurs for barn, unge og voksne om blant annet nettvett, kreativ skriving, leselyst og skriveglede, samt forebygging av digital mobbing, selvmordsforebygging og informasjon om seksuelle overgrep. Janne Aasebø Johnsen har skrevet 55 bøker for barn og unge og 13 skuespill.

Kapitalisme og ideologi v/Paul Knutsen

MERK NY DATO!

Paul Knutsen er Professor emeritus ved Høgskolen innlandet.
Han er cand.philol. fra Universitetet i Oslo 1974, med fagkretsen filosofi, statsvitenskap og historie. Dr. philos. 1993, på avhandlingen Korporatisme og klassekamp (Acta Humaniora/Universitetsforlaget 1994). Han har også utgitt Penger, stål og politikk. En problemorientert innføring i EUs historie (Fagbokforlaget 1998), og Analytisk narrasjon. En innføring i historiefagets vitenskapsfilosofi (Fagbokforlaget 2002).