Kommende arrangementer

  • 9. mars 2021 11:30Håvard Teigen: Tor Jonsson. Nærast er du når du er borte.
  • 23. mars 2021 11:30Jørn Øyrehagen Sunde: Magnus Lagabøtes Landslov av 1274.
  • 13. april 2021 11:30Tore Linné Eriksen: Afrika
  • 27. april 2021 11:30Kirsti Maanum, Tore Jørgen Rødalen, Rasmus Stauri: Frå diktarverda til Jan-Magnus Bruheim.
AEC v1.0.4

Hva er Pensjonist-universitetet?

Les mer om Pensjonistuniversitetet her.